Zoznam omší


SVÄTÉ OMŠE INDIVIDUÁLNE

Misijný sekretariát sprostredkúva odslúženie individuálnych sv. omší na vami určený úmysel. Svätá omša bude odslúžená čo najskôr po obdržaní úmyslu. Misijný sekretariát neprijíma úmysly svätých omší na presne stanovený termín. Sväté omše budú odslúžené našimi spolubratmi v misijných krajinách. Úmysel s milodarom pošlite na našu adresu a presne vyznačte, že sa jedná o individuálnu sv. omšu.

DIELO KŇAZSKÝCH POVOLANÍ – VEČNÉ SVÄTÉ OMŠE

Každý deň v Spoločnosti katolíckeho apoštolátu sú odslúžené tri sväté omše za dobrodincov a priateľov, ktorí svojou modlitbou, zbožným životom a finančným príspevkom napomáhajú prebúdzať túžbu po kňazskom a rehoľnom povolaní, pri vzdelávaní bohoslovcov, pripravujúcich sa na kňazskú a misijnú službu. Dielo kňazských povolaní – to sú sväté omše, nazývané aj večnými sv. omšami, slúžené v Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, podľa privilégia udeleného Svätou Stolicou, pokiaľ toto spoločenstvo kňazov a bratov bude existovať vo svete. Znamená to, že každý zapísaný do Diela je zahrnutý pallotínskou modlitbou a vďačnosťou počas celého svojho života a aj po smrti. Do večných sv. omší môže byť zapísaný každý dobrodinec, ktorý prispeje na tento účel. Existuje možnosť zaradiť do tohto diela aj osoby už zomreté. Ďalej je možné zapojiť do tohto diela aj inú, vám blízku osobu, ale je nutné ju upovedomiť o takomto zapísaní. Treba presne vyznačiť, že ide o večné sv. omše, meno dobrodinca, ktorého chcete dať zapísať a vašu presnú adresu, aby sme vás informovali o zapísaní.

 

SVÄTÉ OMŠE SPOLOČNÉ - MÁJOVÉ OMŠE NA OSLAVU KRÁĽOVNEJ APOŠTOLOV

Každý deň v máji v Provincii Krista Kráľa je odslúžených osemnásť sv. omší pallotínmi. Tieto omše sú slúžené na úmysel našich dobrodincov a vami zaslané úmysly. Úmysel pošlite na našu adresu na našich návratkách alebo presne vyznačte, že sa jedná o spoločné sv. omše– májové.

  
SVÄTÉ OMŠE SPOLOČNÉ – NOVEMBROVÉ  ZA ZOMRELÝCH

V mesiaci november slúžia pallotíni každý deň dvadsaťštyri sv. omší za zomretých dobrodincov a všetkých vám blízkych zomretých, ktorých mená nám zašlete na návratke a presne vyznačíte, že sa jedná o sväté omše spoločné- novembrové.

  
SVÄTÉ OMŠE PRI PRÍLEŽITOSTI SLÁVNOSTI SV. VINCENTA PALLOTTIHO

Dňa 22. januára každého roku, na slávnosť sv. Vincenta Pallottiho, zakladateľa Spoločnosti katolíckeho apoštolátu slúžia pallotíni  šesťdesiat sv. omší na úmysel dobrodincov a vami zaslané úmysly. Úmysel pošlite na našu adresu začiatkom roka a presne vyznačte, že sa jedná o spoločné sv. omše z príležitosti slávnosti sv. Vincenta Pallottiho.

 

Sväté omše gregoriánske

Bližšie informácie na Misijnom sekretariáte.

Gregoriánske sväté omše - tridsať svätých omší slúžených na úmysel jednej zomretej osoby v období tridsiatich po sebe nasledujúcich dní. Historicky sa spájajú s menom pápeža Gregora I.


Úmysly sv. omší môžete posielať prostredníctvom:

 • listu na adresu:

                         Misijný sekretariát - pallotíni

                         Sološnícka 20

                         841 04 Bratislava

 • e-mailom

info@pallotini.sk

 • telefonicky

02/43 19 10 30
0915 641 387 

 

K prijatiu úmyslu a odslúženiu sv. omše je nevyhnutné uviesť:

 • úmysel
 • vašu presnú adresu
 • druh omše
 • spôsobom a dátumom poslania milodaru