Zaslanie úmyslu Svätej omše

upozornenie: do kolónky pre úmysel vpisujte len text týkajúci sa úmyslu sv. omše

farebné políčka sú povinné
Formuláre na stiahnutie
Osobné a kontaktné údaje
Priezvisko Meno Titul
Ulica,číslo Mesto,obec PSČ
E-mail      
Podrobnosti úmyslu
Druh sv. omše Ofera v EUR Popis vybranej sv. omše

Informácia: Úmysly Sv. omší môžete posielať prostredníctvom listu, faxom, e-mailom, s vyznačením obsahu úmyslu, Vašou presnou adresou, druhom omší ,spôsobom a dátumom poslania milodaru.

Prosíme, aby ste nám korešpondenciu posielali na našu adresu:
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC)
Misijný sekretariát - pallotíni

Sološnická 20
841 04 Bratislava


Prosím o zaslanie vyplneného šeku.
Oferu budem platiť prevodom na účet.

Sem vpíšte svoj úmysel
Prosíme vpisovať len úmysel, ostatné informácie (spôsob platby, otázky, iné informácie...) v píšte do kolonky "Poznámka k úmyslu"
Poznámka k úmyslu

 

Overenie a odoslanie
Pre overenie prepíšte kód z obrázku: code
Keď som človek viem vypočítať: 4 krát 2

 

Všetky informácie, uvedené v tomto formulári, sú chránené v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov.