Spoločnosť katolíckeho apostolátu - pallotíni

PallottiJubilejná modlitba

Bože, Otče milosrdenstva,
vždy dbajúci o potreby svojich synov a dcér,
ďakujeme Ti za milosť tohto Jubilejného roku,
ktorý si daroval nám všetkým,
členom a spolupracovníkom
Združenia katolíckeho apoštolátu
ako symbol Tvojej nekonečnej lásky.

Urob, aby sme prežívali tento čas v radosti,
v duchu vďačnosti, v pokore a s modlitbou,
aby naše srdcia naplnila Tvoja milosť
milosrdenstvom a požehnaním.

Pomôž nám nasledovať Ježiša Apoštola
podľa vzoru svätého Vincenta Pallottiho,
oživujúc v nás vieru,
posilňujúc nás v nádeji,
rozpaľujúc v nás lásku,
aby sme ich šírili na celý svet.

V tomto čase duchovnej a apoštolskej obnovy
chceme hlbšie prežívať Tvoju prítomnosť, Bože.
Nech Tvoje Slovo bude pre nás svetlom a cestou,
a Eucharistia pokrmom pre nášho ducha,
aby sme sa stávali čoraz viacej
učeníkmi a svedkami Krista.

Urob, nech naše komunity a naše rodiny
sa stanú večeradlami
otvorenými pre prijatie darov Ducha Svätého,
spolu s Máriou, Kráľovnou Apoštolov,
a s celou putujúcou Cirkvou,
pre vzrast Kráľovstva.

Svätý Vincent Pallotti, prosíme Ťa,
pomôž nám žiť verne charizme
a posolstvu nám zverenému.
Urob nás vytrvalými v smerovaní k svätosti.
Podporuj nás, aby sme žili duchom milosrdenstva,
lásky bratskej a eucharistickej,
slúžiac Cirkvi v dnešnom svete. Amen