Známky pre misie

Napriek tomu, že dnes je do zbierania známok zapojené obrovské množstvo ľudí na celom svete, misionársky skart je pre misie nesmierne dôležitý a nikdy sa nenasýti. Pozývame všetkých k účasti na akcii zbieranie poštových použitých známok pre africké misie. Výťažok získané z predaja známok je určený na podporu misijnej činnosti.Čo je potrebné urobiť?

Hlavne nevyhadzovať a neodlepovať známky. Poštové známky je potrebné vystrihnúť s pol centimetrovým okrajom a nepoškodené poslať na našu adresu.