Modlitba za misie - Misijný ruženec

Zakladateľka Diela šírenia viery Paulína Jaricot túžila po tom, aby ružencová modlitba podporila dielo evanjelizácie na celom svete. Začiatky živého ruženca siahajú do roku 1826. Paulína organizuje "pätnástky" - skupiny pätnástich osôb, z ktorých sa každá zaväzuje  rozjímať a odriekať jedno tajomstvo každý deň. Týmto spôsobom sú členovia živého ruženca na celom svete zjednotení v modlitbe za spásu všetkých ľudí sveta. Živý ruženec bol oficiálne schválený pápežom Gregorom XVI.

Misijné korene živého ruženca odhalil nanovo v 50. rokoch minulého storočia o. abp. Fulton J. Sheen, riaditeľ Pápežských misijných diel v USA. Túžil aby sa každý kresťan modlil na úmysel celej cirkvi, preto je každý desiatok misijného ruženca v inej farbe a symbolizuje jeden z kontinentov:

 

  • AFRIKA         - zelená - symbolizuje zelené tropické, africké lesy.
  •                     - čierna - symbolizuje farbu pleti Afričanov
  • AMERIKA       - červená - symbolizuje farbu pleti Indiánov - pôvodných obyvateľov Ameriky
  • EURÓPA        - biela - symbolizuje farbu pleti Európanov
  • OCEÁNIA       - modrá - symbolizuje Tichý oceán a mnohé ostrvy v ňom
  • ÁZIA              - žltá - symbolizuje farbu pleť ľudí Ázie, najpočetnejších vo svete

 

Sv. Terézia z Lisieux je patrónkou misií, hoci nikdy na misiách nebola. Ale svojou modlitbou a obetou veľmi prispela k rozvoju misií a práci misionárov prinášajúcej bohaté ovocie. Aj vaša modlitba môže pomôcť misionárom v ich apoštolskej práci. Hlásať evanjelium - to nie je iba ísť na misie. Sú to dlhé hodiny strávené na kolenách pri modlitbe. Buďme aj my misionármi! Veď aj my sme zodpovední za ohlasovanie Božieho kráľovstva.