Kontakt

Hronský Beňadik

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC)
Misijný sekretariát - pallotíni
Pod kláštorom 3
966 53 Hronský Beňadik
045/689 31 93; 0915 641387
info@pallotini.sk

  

Bratislava 

Misijný sekretariát - pallotíni
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves 

tel.: 0692 086 335,  0915 342 039

adopcia@pallotini.sk 

 

Číslo účtu Prima banka: 7184186031/5600

 SK56 5600 0000 0071 8418 6031

 BIC S.W.I.F.T.: KOMA SK 2X