Kontakt

Misijný sekretariát - pallotíni
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves 

tel.: 02/43 19 10 30 , 0692 086 335 0915 342 039,  0915 641 387

info@pallotini.sk 

 

Číslo účtu Prima banka: 7184186031/5600

SK56 5600 0000 0071 8418 6031

BIC S.W.I.F.T.: KOMA SK 2X