Kontakt

Hronský Beňadik

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC)
Misijný sekretariát - pallotíni
Pod kláštorom 3
966 53 Hronský Beňadik
045/689 31 93; 0915 641387
info@pallotini.sk
číslo účtu: 7184186031/5600