Pallotín Tadeusz Wojda SAC podsekretárom misijného dikastéria

Pallotín Tadeusz Wojda SAC podsekretárom misijného dikastéria

Vatikán 24.07.2012

Svätý Otec menoval podsekretárom Kongregácie pre evanjelizáciu národov kňaza Tadeusza Wojdu SAC, dlhoročného pracovníka tohto misijného dikastéria. Zastúpi v tejto funkcii v máji náhle zomrelého kňaza Massimo Cenci PIME. Kňaz Wojda má 55 rokov a je pallotínom. Naposledy plnil funkciu vedúceho kancelárie Kengregácie pre evanjelizáciu národov. Spolupracuje tiež s Rádiom Vatikán. Ako sám zdôrazňuje, práca, ktorú vykonáva mú dáva veľa satisfakcie, i keď sú to predovšetkým úradnícke povinnosti, neprestávajú mať však misijný charakter. 

 „Je to práca, ktorá prináša ohromne veľa radosti a zároveň je výzvou – povedal Rádiu Vatikán nový podsekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov. – Keď sa pozerá na rozvoj misijnej Cirkvi, samozrejme postrehneme veľa problémov, ťažkostí, výziev. Avšak na druhej strane môžeme postrehnúť obrovský entuziazmus tejto Cirkvi, tú vieru, ktorá sa prehlbuje a rozširuje... A potom je to práca veľmi zaujímavá, je nejako takým «oknom» do misijného sveta. ” Kňaz Wojda objasňuje, že jeho práca bude spočívať hlavne na koordinovaní činností dikastéria. Pracuje v ňom okolo 50 osôb, z toho takmer polovica sa zaoberá jednotlivými misijnými teritóriami. Z toho vyplýva potreba koordinovať ich prácu. „Navyše do kongregácii prichádza obrovský počet dokumentov a správ z celého sveta. Je potrebné ich preštudovať a pripraviť odpovede, usmernenia, pokyny – hovorí poľský pallotín. – Existuje ešte druhý okruh činnosti, teda stretnutia, s kardinálmi, biskupmi, jednotlivými misionármi, taktiež s laikmi, ktorí prichádzajú podeliť sa o svoje skúsenosti.“
Nový podsekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov poukazuje na bohatstvo iniciatív, ktoré majú reklamovať misijný pohyb v Cirkvi. Vyjadrením toho sú Pápažské misijné diela, s ktorými úzko spolupracuje Kongregácia pre evanjelizáciu národov. Sú to: Pápežské dielo rozširovania viery, ktoré sa zaoberá duchovnou a materiálnou podporou misií. Pápežské dielo sv. Petra, ktoré sa stará o formáciu domorodého kléru na misijných územiach, Pápežská misijná únia, ktorá oživuje misijného ducha medzi duchovenstvom a konsekrovanými osobami a taktiež Pápežské misijné dielo detí, ktoré prebúdza potrebu evanjelizácie medzi najmladšími. Kňaz Wojda navyše dodáva, že nemalú rolu v misijnom diele odohrávajú poliaci: „Aktuálne máme na misiách okolo dve tisíc misionárov. Je to dosť významná skupina a ďalší odchádzajú na misie každý rok – hovorí duchovný.  – Navyše poľská Cirkev, ktorá má v súčasnosti väčšie finančné možnosti, čoraz viacej prostriedkov dáva na misie. Pápežské misijné diela zbierajú viac ako milión euro, nerátajúc prostriedky zhromažďované a odovzdávané skrze iné organizácie, ktoré podporujú misijné diela Cirkvi.“   (tc/ rv Radio Vaticana 2012) 
 

facebooktwitterlinkedin