Ponuka duchovného programu - Centrum Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves

Ponuka duchovného programu - Centrum Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves

 16-18. XI. 2018

Duchovné cvičenia pre dospelých: Téma: "Spoločenský život v milosrdenstve - spravodlivosť"

Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

 

07-09. XII. 2018

Duchovné cvičenia pre dospelých: Téma: "Milosrdenstvo v manželstve a v rodine - tajomstvá"

Exercitátor: P.  Andrej Pierwoła SAC

 

09.-11. 11. 2018

Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: „Ten, kto slúži, kraľuje.“

Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

 29.11.-2.12.2018    Anonymné DC spojené s modlitbou uzdravenia a oslobodenia po potrate. 
Exercitátor: P. Artur Cierlicki, SAC

11.-13.01. 2019    Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: „Ten, kto slúži, kraľuje.“

Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

14.III. – 17.III.2019  Duchovné cvičenia Lectio Divina: „Pôstne zamyslenia“ 
Exercitátori: P. Artur Cierlicki SAC a P. Peter Klubert SAC
,

 

Kontakt: boziemilosrdenstvo@centrum.sk, tel: 0918 950 124

klerický patronát

klerický patronát

Milí dobrodinci,

pomaly sa blíži koniec ďalšieho roku našej spolupráce v projekte Klerický patronát. Dovoľte nám poďakovať za všetky Vaše modlitby, obety, povzbudenia a finančné dary, ktoré ste obetovali na tento projekt.

Už od roku 2010 podporujeme formačný dom našich spolubratov pallotínov na Filipínach. Formácia mladých klerikov je v misijných podmienkach nesmierne zložitá a dlhodobá záležitosť, o to viac si ceníme Vašu neustálu podporu tohto diela. Páter Sarjit, zodpovedný za formáciu klerikov v pallotínskom dome na ostrove Bacolod vo svojom  liste pripomenul, že ich dom by nemal byť  len "továrňou povolaní", ale "školou formácie apoštolov a misionárov Ježiša", tým viac si vážime Vašu podporu a modlitby na úmysel povolaní.

V tomto roku sú do formácie aktívne zapojení 5 kandidáti, ktorých vedú dvaja kňazi pallotíni z Indie. Páter Sarjit vyjadril vďaku za podporu ich misie, ktorá je podľa jeho vlastných slov „hlavným nástrojom rozvoja pallotínskeho diela na Filipínach“. Na záver dodal, že v adventnom čase bude slúžiť svätú omšu spolu s kandidátmi na kňazstvo na úmysel všetkých dobrodincov zo Slovenska.

Ešte raz nám dovoľte poďakovať za Vašu podporu Klerického patronátu a popriať Vám, nech betlehemské svetlo ožiari a naplní Vaše srdcia radosťou a láskou. Božie požehnanie nech sprevádza Vaše kroky počas ďalších dní Vášho života.

List od Johna Carla pre slovenských dobrodincov

Drahí dobrodinci,

 

najvrúcnejšie pozdravujem Vás aj Vašu rodinu. Ako sa máte? Dúfam, že sa cítite dobre. Zážitky z mojej letnej dovolenky sú pre mňa nezabudnuteľné z toho dôvo-du, že naši predstavení nám dopriali mesiac prázdnin, aby sme šli domov stráviť nejaký čas s našimi rodinami. Zároveň sa mi podarilo stretnúť sa s mojimi priateľmi.

Taktiež to bola príležitosť slúžiť vo farnosti asistovaním na každej sv. omši a pomáhať nášmu farskému kňazovi v jeho úrade. Najväčší zážitok z celej letnej dovolenky bol, keď som sa mohol zúčastniť stretnutia 13. ročníka Národného dňa mládeže, ktoré sa konalo v Roxas City v Capize (časť západného Nibayasa tu na Filipínach) a naučil som sa množstvo vecí. Zároveň som mal čas aj na seba, aby som si odpočinul a strávil čas s Pánom, hlavne pri rôznych aktivitách ako Taizé a pri adorácii Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Bol som iba jedným z 1 100 účastníkov prichádzajúcich z rôznych diecéz.

Týmto listom, drahí dobrodinci, Vás chcem informovať, že som
v 4. ročníku mojich štúdií a súčasne formácie v seminári. Ďakujem Vám za Vašu pokračujúcu podporu v mojej kňazskej formácii.

Boh žehnaj Vás aj Vašu rodinu.

Vyprosujem Vám milostiplné Vianočné sviatky

Váš brat John Carl