Ponuka duchovného programu - Centrum Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves

Ponuka duchovného programu - Centrum Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves

11. - 13. 01. 2019

Duchovné cvicenia pre manželov. Téma: Ten, kto slúži, kraluje

Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

22. - 24. 02. 2019

Duchovné cvicenia pre manželov. Téma: Ten, kto slúži, kraluje

Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

14. - 17. 03. 2019

Duchovné cvicenia Lectio Divina: Pôstne zamyslenia

Exercitátori: P. Artur Cierlicki SAC a P. Peter Klubert SAC

19. - 22. 03. 2019

Duchovné cvicenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v myšlienkach

Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

12. - 14. 04. 2019

Duchovné cvicenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v slovách

Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

3. - 5. 05. 2019

Duchovné cvicenia pre manželov. Téma: Vzal som si Ta, aby si bol(a)

so mnou štastný(á)

Exercitátor: P. Peter Klubert SAC

7. - 10. 05. 2019

Duchovné cvicenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v skutkoch

Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

31. 05. - 2. 06. 2019

Duchovné cvicenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo a zanedbávanie

dobrého

Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

 

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

Anonymné duchovné cvičenia spojené s modlitbou oslobodenia a uzdravenia po potrate (pre matky, otcov a ostatných).

Termín: 28. - 31. marec 2019
(Telefón: 0949 680 490, Email: milujucanaruc@gmail.com, Pri prihlasovaní si zvoľte meno, pod ktorým vás môžme zaregistrovať)

Miesto konania: Centrum Božieho Milosrdenstva, Hutnícka 4, Spišská Nová Ves.

Exercitátor: P. Artur Cierlicki, SAC

 

Rezervácie a prihlášky: Adam Walczuk SAC, tel.: 0918 950 124, 053/443 43 44
e-mail: boziemilosrdenstvo@centrum.sk
Dom Spolocnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni, Hutnícka 4, 052 01, Spišská Nová Ves

Formacné stretnutie o rozlišovaní povolania pre mladých mužov

Pozvanie na stretnutie s pallotínmi
Ako rozpoznat svoje povolanie?
Uvažuješ o zmysle svojho života a o svojom dalšom smerovaní? Nie si si istý, na akú cestu Ta Pán Boh pozýva?
Odpoved nájdeš najmä prostredníctvom modlitby. Pozývame Ta na stretnutie v pallotínskej komunite, ktoré Ti
umožní porozmýšlat o svojom povolaní. Radi Ta budeme sprevádzat na tejto ceste hladania – môžeš sa s nami
porozprávat, bližšie spoznat život v našom spolocenstve a taktiež našich clenov, ktorí si vybrali za svoj životný ciel
nasledovat Pána podla príkladu Vincenta Pallottiho. 

Formacné stretnutie o rozlišovaní povolania pre mladých 
mužov (vo veku 15 rokov a viac), ktorí sa zaujímajú o reholný
život, misijnú prácu a knazské povolanie, sa bude konat v pallotínskych komunitách v týchto termínoch:
• 9. február 2019 Michalovce,
• 18. - 20. február 2019 Spišská Nová Ves,
• 22. - 23. február 2019 Smižany,
• 23. február 2019 Bratislava,
• 2. – 3. marec 2019 Predajná.
Máš problém s dopravou? Zavolaj nám – nájdeme riešenie. Nezabudni, na tomto stretnutí budeš naším milým hostom,
preto nebudeš mat žiadne výdavky, nijaký stres, ani starosti navyše. Môžeš však príst s akýmikolvek otázkami,
pochybnostami a ocakávaniami. Sme tu iba pre Teba.
 
Bližšie informácie a prihlášky:
info@mojepovolanie.sk, tel.: 0944 339 697
Na stretnutie s Tebou pri spolocnej modlitbe sa
s ostanými pallotínmi teší P. Adam Walczuk SAC

Gregoriánske sv. omše - Nezabúdajme na našich drahých zosnulých

BMNajkrajšou a najúčinnejšou formou pomoci je sv. omša obetovaná za zomrelých a duše v očistci. Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života". Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať. V súlade s tradíciou Cirkvi kňazi slúžia aj tzv. gregoriánske sv. omše (30 svätých omší slúžených bezprostredne za sebou na úmysel zomrelej osoby). Ich dejiny a názov siaha až do obdobia pápeža Gregora Veľkého.

 

Neváhajme pomáhať zomrelým a obetujme za nich svoje modlitby (sv. Ján Zlatoústy), pretože samé duše si nemôžu pomôcť. Je to dobrý katolícky zvyk modliť sa za zomrelých. „Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha" (KKC 1032).

 

Lásku, ktorú prejavíme dušiam v očistci, dostaneme späť. Svätá Katarína z Bologne povedala: Keď som chcela od Boha získať nejakú milosť, prosila som duše v očistci, aby o to prosili v mojom mene. Na ich príhovor som vždy dostala to, o čo som prosila. Aj svätá Terézia z Avily uisťuje, že všetko, o čo prosila na príhovor duší v očistci, dostala.

Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom gregoriánskych svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

Misijný sekretariát - pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves,
tel.: 02/43 19 10 30 , 0692 086 335 0915 342 039,  0915 641 387, info@pallotini.sk