Ponuka duchovného programu - Centrum Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves

Ponuka duchovného programu - Centrum Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves

 16-18. XI. 2018

Duchovné cvičenia pre dospelých: Téma: "Spoločenský život v milosrdenstve - spravodlivosť"

Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

 

07-09. XII. 2018

Duchovné cvičenia pre dospelých: Téma: "Milosrdenstvo v manželstve a v rodine - tajomstvá"

Exercitátor: P.  Andrej Pierwoła SAC

 

09.-11. 11. 2018

Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: „Ten, kto slúži, kraľuje.“

Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

 29.11.-2.12.2018    Anonymné DC spojené s modlitbou uzdravenia a oslobodenia po potrate. 
Exercitátor: P. Artur Cierlicki, SAC

11.-13.01. 2019    Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: „Ten, kto slúži, kraľuje.“

Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

14.III. – 17.III.2019  Duchovné cvičenia Lectio Divina: „Pôstne zamyslenia“ 
Exercitátori: P. Artur Cierlicki SAC a P. Peter Klubert SAC
,

 

Kontakt: boziemilosrdenstvo@centrum.sk, tel: 0918 950 124