Misijná púť v roku Božieho milosrdenstva

LITURGICKÉ PREDMETY PRE RWANDU

Rwanda 

Milí dobrodinci, 

diecézny biskup z Rwandy sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc pri obstaraní liturgických predmetov Rwandapre jednotlivé farnosti v jeho diecéze. Nakoľko v jeho diecéze je nedostatočný počet farností, chcel by zriadiť aspoň 7 nových. Na prelome novembra a decembra 2016 cestujeme spolu s niekoľkými adoptívnymi rodičmi do Rwandy. Je to príležitosť, ako tieto predmety do Rwandy prepraviť. Otec biskup prosil o zaslanie rôznych liturgických predmetov ako:  kalich, cibórium, paténa, obetné misky, zvončeky, kadidlo, tácka s ampulkami, liturgické rúcha, štóly atď.

Budeme vďačný za akúkoľvek pomoc, ktorú by ste nám v tejto oblasti vedeli poskytnúť.
Bližšie informácie: info@pallotini.sk, tel.: 02 43 19 10 30  

DUCHOVNÁ OBNOVA


Si mladý a ukrývaš v sebe mnoho plánov a snov, veľa očakávaní a túžob. V tom všetkom pôsobí Boh. On má veľký a krásny plán s tebou. On milujúci Otec chce tvoje dobro a tvojim šťastím bude odhalenie toho, čo pre teba pripravil Stvoriteľ. Ako rozpoznať Božiu vôľu, akým spôsobom odhaliť svoje povolanie? Ako započuť hlas Boha, skrze ktorý sa dozvieš, čo máš robiť vo svojom živote, aby život nebol len prázdnou existenciou? Aby si našiel odpovede na tieto otázky pozývame do Centra Božieho Milosrdenstva (pallotíni) v Spišskej Novej Vsi.

Kontakt: e-mail: info@mojepovolanie.sk, mobil: 0944 339 697,  p. Adam Walczuk SAC

 


RWANDA: Naša cesta do svätyni Matky Slova v Kibeho

Kibeho – počuli ste o tom mieste? Je to horská dedinaka na juhu Rwandy. Dá sa tam dôjsť terénnym autom, miestnym autobusom, v Rwande populárnym taxíkom – motorkou ale dôjsť pešo. Kibeho je jediným oficiálnym miestom zjavení Matky Božej v Afrike. Počas celého roku sem prichádzajú peši pútnici. Prichádzajú zo samotnej Rwandy, ale taktiež zo susedných štátov: z Burundi, Konga, Ugandy. Putujú dlho dní. Možno sa k nim prijať.

Projekt podpory predplatného HOBE

Rwandský mesačník pre deti Hobe, na ktorom sa vychovalo už niekoľko pokolení afrických detí, je ohrozený krachom.  

Adopcia srdca: Autobusom k deťom

Autobus, zaplnený skupinou adoptívnych rodičov, vchádzal pomaly na školský pozemok v Nembe. Skromné budovy, pokryté plechom sú roztratené na horskom teréne. Autobus sa ešte nezastavil a skupina detí, ktoré už čakali, tlieskajúc a spievajúc, sa tanečným krokom pohli našim smerom. Schádzali z rôznych pahorkov v rytme melodického, radostného a hlasného spevu.